Buddhist Singing Bowl

mantra joga

U kozmičkom redu stvaranja, postojao je najprije titraj, ZVUK. Iz zvuka je nastala akaša - vrijeme & prostor. Iz akaše je nastao DODIR, a iz dodira zrak. Zrak je imao svojstva zvuka i dodira. Nakon toga je nastao oblik - VID. Iz oblika je nastala vatra. Vatra je imala svojstva zvuka, dodira i oblika. Iz vatre je nastao OKUS, a iz njega je nastala voda. Konačno je iz vode nastao MIRIS, a iz njega najgušći od svih elemenata, zemlja, koja ima svih 5 svojstava. Kada se mantre pjevaju ili izgovaraju na ispravan način, tad one postaju srž čistog najfinijeg vibriranja. Stoga one imaju nevjerojatnu moć. Zato je preporučena meditacija na zvuk, jer zvuk nas direktno povezuje s izvorom beskonačne energije, dok vizualizacije to čine posredno. - Svami Šivananda

Mantra joga je u određenom smislu najlakša i najdjelotvornija od svih oblika joge ako je čovjek iskren i pošten. Riječ mantra dolazi od korijena mana koji znači misliti i trai – štititi. Mantra je alat koji oslobađa um od svih njegovih negativnih koncepata i emocija.  Može se reći da je mantra sredstvo koje “štiti” um, ona čuva čovjeka od iskrivljenih misli. Kada god ste emocionalno krhki, povrijeđeni, uzrujani ili zbunjeni, kada nemate snage ili energije, ponavljanje mantre na glas ili u sebi možete u potpunosti izmijeniti stanje uma, preoblikovati njegovu energiju i ugođaj. Kako je to moguće?

Mantra je srž zvuka i utjelovljenje istine u obliku zvuka, dok je zvuk prva forma energije.

Zvučne vibracije su od velike važnosti za čovjekovu dobrobit i smatraju se graditeljima zdravlja. Izgovaranje samoglasnika potiče vibraciju žlijezda, a one čišćenje tjelesnog sustava. Zvučne vibracije imaju snagu srušiti zid. Terapija zvukom bolesnima vraća zdravlje. Otkrivši moćni učinak zvučnih vibracija na čovjekov organizam, jogiji su utemeljili specijalnu jogu zvuka i nazvali je mantra -jogom. Mantre sačinjavaju određene kombinacije riječi i pjevaju se na specifičan način te tako proizvode ljekovit učinak na čovjekov tjelesni sustav.

 

Tibetan Prayer Flags

Cilj mantra joge je trostruk:

Zdravlje tijela
Smirenost uma
Razvoj duha

Jaimini je prvi u Indiji izjavio da je zvuk neprolazan te da predstavlja matricu cjelokupnog stvaranja. Znanost o zvuku smatra da je čak i misao zvuk. Joga je razvila teoriju o statičnom zvuku. Joga kaže da u svemiru ne postoji zrakoprazan prostor. Zvuk mijenja svojstva u skladu s visinom, ritmom, jačinom, brzinom, frekvencijom, harmonijom, intonacijom i izgovaranjem. Kako bi se postigao željeni rezultat, energija zvuka mora biti organizirana i donekle kanalizirana. Mantra joga predstavlja pokušaj organiziranja i kanaliziranja energije zvuka sa određenom svrhom. O snazi zvuka pisali su svi drevni pisci. Postoje 4 vrste zvuka; vaikhari, madhyama, pashyanti i para vak.  Prvi je čujan, a ostala 3 su nečujna.

Para vak je nečujni zvuk smješten u muladhari gdje ne postoji artikulacija zvuka. Pashyanti je nečujni zvuk u manipura chakri u kojoj postoji tek nagovještaj artikulacije zvuka. Madhyama ili anahata nada je nečujni zvuk u anahata chakri koji se tek priprema da postane čujan. Posljednji u nizu je vaikhari vak ili čujni zvuk, , odnosno govor, koji se artikulira u grlu odnosno u području vishuddhi chakre.

Joga razlikuje dvije vrste zvuka; čujan (ahata)i nečujan (anahata). Snaga nečujnog zvuka daleko je veća od snage čujnog zvuka. Suvremena znanost otkrila je ultrazvučne valove koje proizvodi nečujan zvuk. Ljudsko uho nije u stanju otkriti zvuk iznad 10 000 do 20 000 vibracija u sekundi, a pogotovo ne ultrazvučne valove čija frekvencija doseže broj od preko milijun vibracija u sekundi. Učinak tih valova je mnogostruk i neobičan. Voda kroz koju prolaze svijetli kao da je fluorescentna. Osim nečujnog zvuka postoji i nevidljiva boja. Joga kaže: "U području skrivenih snaga, čujan zvuk predstavlja subjektivnu boju, a vidljiva boja predstavlja nečujni zvuk." O uskoj povezanosti zvuka i boje joga dodaje: " Kao što žica vibriranjem proizvodi čujni zvuk, tako i emocije u ljudskom tijelu stvaraju valove koji dovode do promjene u psihičkoj auri čovjeka koje se manifestiraju u obliku boja.

 

Ideja sadržana u djelovanju mantra joge jest ta da određeni izgovoreni zvukovi proizvode promjene - poremećaje u akashi ili eteru koja ih, u skladu sa njihovom jačinom, prenosi na više razine. Razumno je, dakle, vjerovati da će komunikacija s višim razinama biti to izraženija što je jača promjena - poremećaj. Sve što se može reći je da postoji određena veza između zvukova i promjena u akashi. Ti zvukovi poznati su pod imenom BIJAKSHARE ili MANTRE - SJEMENKE.  Osobi koja je zaokupljena ponavljanjem mantre usporava se disanje, oči postaju sjajne, pogled nepomičan, a duh radostan.  U skladu sa mantrashastrom, sve bijakshare potječu od parawani, zvuka koji prebiva u maladhari. Snaga prisutna u parawani poznata je kao kundalini i očituje se u obliku zvukova koji sačinjavaju 50 slova sanskrtske abecede. Od čujnih zvukova najvažnija je PRANAVA ili promordijalni zvuk - OM. To je univerzalni zvuk koji na fizičkoj razini predstavlja pranu. Budući da je prvi među zvukovima, vjeruje se da predstavlja manifestaciju svakog zvuka ili mantre. 

Svaki je slog prožet duhovnom snagom i moćnom vibracijom. Kaže se da je um nošen suptilnom energijom daha, pranom, koja se kreće i pročišćuje suptilne tjelesne kanale – nadije. Kada pjevušite mantru, tada punite svoj dah i energiju frekvencijom i energijom mantre, djelujući izravno na um i na suptilna tijela.

univerzum izranja iz neuništivog zvuka. To je vibracija zvuka koja je projicirala ovaj univerzum.stoga je univerzum kontroliran zvukom. tko god kontrolira taj zvuk može kontrolirati i univerzum. 

Cijeli Univerzum i istina počivaju na žrtvovanju (jađna). U Bhagavat Giti Krishna kaže: "Od jagni ja sam japa - jagna." Jagna znači žrtvovanje. Postoji Vidhi - jagna koja je ritualno žrtvovanje; darovi iz milosrđa ili Dravya - jagna; izrečena mudrost ili Jnana - jagna; i razne strogosti koje služe u svrhu realizacije istine koje znamo kao Tapa - jagna. Iako postoji mnogo oblika jagni, zašto je baš Krishna dao prednost japa jagni? Prema Linga purani, razlog je što se u ostalim jagnama počini određena šteta. Japa jagna je čista i jednostavna, posebno kad se mantra ponavlja mentalno - zbog energije same mantre. 

U Linga Purani, Shiva kaže svojoj divnoj supruzi Parvati:

"Devi, u svim ostalima jađnama počinjen je oblik povrede, bilo kroz riječ, misao ili djelo,

ali u japa jađni nema takve povrede.

To je razlog zašto je ona najveća od svih. "

Polubogovi, demoni vilenjaci, đavli i duhovi ne mogu

se približiti onome tko ponavlja svetu mantru.

-

Postoji nekoliko načina izvođenja mantra joge. Ponavljanje mantre zove se JAPA (đapa). Prema Agni Purani slog "Ja" uništava ciklus rađanja i smrti, a slog "Pa" uništava sve grijehe. Stoga ono što uništava sve grijehe, zaustavlja ciklus rađanja i smrti i oslobađa dušu od vezanosti jest JAPA.  Japa uništava akumulirano skladište karme, ona uspostavlja sreću, oslobađa od vezanosti i donosi unutarnji mir. 

 

Oralna japa (izgovaranje mantre na glas) je 10 puta vrijednija od ritualnog žrtvovanja. Umpamsu - japa (mantra se nečujno ponavlja uz pomicanje usana) je 100 puta bolja, a mentalna japa je 1000 puta bolja. Postoje dvije metode mentalne jape. Prva je mentalno ponavljanje, a druga je meditacija na dah. 

Za početnike je mentalna japa veoma teška. Zahtjeva se slijedeće: za uništenje tromosti ili lijenosti (tamo guna) potrebno je glasno ponavljanje. Za pročišćenje strasti (rajo gune) koristi se tiho ponavljanje; dok je onaj čiji je um miran ili ispunjen samo satva gunom (čistoća) spreman za mentalnu japu. 

Mnogi ljudi koriste brojanice (japa mala) za svoju osobnu praksu. Japa mala (brojanica) je niz molitvenih kuglica, obično izrađena od 108 kuglica. Japa male se koriste, poput krunice, za recitiranje, pjevanje ili mentalno ponavljanje mantre. Koriste se kako um ne bi pobjegao u nesvjesno stanje, pri čemu pomaže dodir perlice uparen sa zvukom. 

Postoji još jedan veoma zahvalan način korištenja jape, a to je pisanje mantre ili LIKHITA JAPA. Ovo je zabavan i praktičan način meditacije. Da ponovima, mantra japa se odnosi na ponavljanje mantre verbalno ili mentalno. U likhita japi mi kontinuirano ispisujemo mantru. Dobrobiti su velike i moćne. Ona na najlakši način omogućava povećanje fokusa, koncentracije i mira. Ova metoda nema nikakve kontraindikacije, stoga je mogu izvoditi svi. Ova vježba donosi izuzetnu koordinaciju uma, duha i tijela budući da koristimo istovremeno prste koji sadrže mnogo živčanih završetaka, oči koje su most između vanjskog i unutarnjeg svijeta, um koji postaje fokusiran na mantru. Ovaj oblik jape je izuzetna nadopuna i može biti dobra i temeljita priprema ljudima koji se bave ili žele baviti meditacijom, molitvom, pranayamom.

 

Uz kontinuirano prakticiranje pisane jape, osoba će postupno ali definitivno postići potpunu koncentraciju. 

5 dobrobiti likhita jape

 

1. Dhaarana (razumijevanje)- budući da se svi dijelovi vašeg tijela, poput uma, jezika, ruke i očiju pokušavaju  koncentrirati na jednu stvar 
ne postoji mogućnost da postanete nemirni. Sa jasnim ciljem i razumijevanjem što pokušavate učiniti, vaša će se moć zadržavanja koncentracije povećati i uspjet ćete u svom naumu.


2. Niyantran (kontrola) - likhita japa pomaže u koncentraciji uma što zauzvrat pomaže uspješno dovršiti bilo koji posao.


3. Pragati (napredak) - ponavljanje pisane mantre ulijeva unutarnje duhovne snage. 


4. Shanti (mir) - koncentrirajući se na jednu temu, vaš um prestaje lutati i doživljavate mir u sebi, čak i da ne ostvarite želje.


5. Shakti (energija i snaga) - duhovna atmosfera se automatski stvara okolo mjesto gdje sadaka - jogin  započinje svoju vježbu Likhita jape. 

likhit.jpg

nekoliko praktičnih savjeta

  • prije nego se odlučite za bilo koji oblik japa joge, poželjno bi bilo da tehniku naučite od kvalificiranog joga učitelja, kroz sat, konzultacije ili tečaj....

  • prije prakse poželjno je otuširati se... 

  • očistite svj dom, posebno prostoriju u kojoj mantrate. Napravite ugodan ambijent, zapalite svijeću, mirisni štapić, tamjan ili ulje. Na ovaj način ćemo lakše fokusirati um. 

  • uvijek koristite jedan od meditativnih sjedećih položaja, koji će vam omogućiti ispravan položaj kralježnice i glave;  ako patite od išijasa, tada će položaj dijamanta - vajrasana biti idealan... 

  • prije određene mantre uvijek je poželjno otpjevati 3 x Om, a često pitanje je da koliko je potrebno puta ponoviti određenu mantru? Guruji Nasimath kaže da je i 5 x dovoljno ukoliko to uradimo sa vjerom i osjećajem. Mantra se može ponoviti i 27, 54 ili po joga tradiciji 108 puta. Još jedno učestalo pitanje je koliko je bitno značenje neke mantre. I vjera i značenje su bitni. Postoji jedna tibetanska priča u kojoj majka od jednog jogina recitira mantru dok kuha, a mantra joj omogućuju da od kamena napravi predivno jelo. Njen sin koji se nalazi u dvorištu sluša njeno mantranje i čuje krivi izgovor, te ulazi u kućicu i ispravlja majku. Majka je nastavila mantrati na ispravljeni način, međutim, gubi moć pretvorbe kamena u jelo. Kada se vratila na svoj uobičajeni način mantranja, opet je zadobila moć. Priča nam govori kako je ponekad važnija naša vjera i osjećaj od samog značenja mantre. Snaga mantre leži u njenom zvuku. 

  • za likhita japu nabavite posebnu bilježicu koja će vam služiti samo za tu svrhu, te ju držite na vama posebnom mjestu.... 

Image by Zongnan Bao

divine mantre

OM
 iscjeljujući zvuk Univerzuma

„Postoji vibracija koja bez prestanka odjekuje kroz kozmos.Ta vibracija je temelj sve materije i podloga je svega.Kao što pulsira u svim objektima univerzuma, tako pulsira i u nama.To unutarnje pulsiranje, koje možemo otkriti kako vibrira u korijenu uma, je istinska mantra…iz tog unutarnjeg pulsiranja, kroz matrikašakti (snaga zvuka), nastaju beskonačna slova i slogovi koji dovode do nastanka svih unutarnjih i vanjskih svjetova.“– Ksemaraja, Šiva Sutre Vimaršini

Na satovima Divine Hatha Yoge posvećujemo dosta vremena intonaciji zvuka OM, ne postoji sat koji ne započne i završi sa Om- om. Iako ljudi misle da je OM religijski simbol (zbog toga što ga određene religije koriste), OM je univerzalnog karaktera, OM pripada svima, baš kao i zrak.

 

OM je vječna vibracija prirode i univerzuma koja je uzrokom svega što vidimo kao i onog što ne vidimo, svega što čujemo, ali i onog što ne čujemo.


Vrijeme je kada znanost dokazuje nešto što su drevni jogiji i mudraci znali tisućama godina. Pa zašto onda ne naučiti malo više o tom predivnom znanju koje je sastavni dio naše svakodnevice. Iako ga možda ne doživljavamo (ne čujemo), ne znači da ne postoji. Kao ni što ne vidimo zrak, to ne znači da ne postoji. Samo trebamo naučiti umiriti um i osjetila, i tek tada započinje prava komunikacija sa prirodom.

Magičnost OM-a

Nije jednostavno sažeti sve što bi se moglo reći o OM-u, a da ne narušimo njegovu pravu prirodu. U tu svrhu citiramo Swamija Šivanandu…

 

Om je sveti jednosložan zvuk. Om je mistično slovo. U Om-u počiva svijet.
Om je simbol Brahmana.
Om je riječ moći. Om je duša svih duša.
Om je beskonačnost. Om je vječnost. Om je besmrtnost. Om je izvor svega.
Om je kolijevka svih Veda.
Om je temelj svih jezika. Iz Om-a nastaju svi zvukovi.
U Om-u postoje svi objekti. Om je najviša mantra.
Om je Soham. Om je Om Tat Sat.
Om je svjetlo na vašem putu.
Om je Nada Brahman. Nada je zvuk. Zvuk je vibracija. Om je prva vibracija zvuka. Zvuk je prva manifestacija Apsoluta. Ništa ne znamo o prirodi Apsoluta, osim da postoji. Tekstovi su pokušali opisati stvaranje, te kako je sve proizašlo iz Apsoluta.
One kažu: Brahman je samo jedan, bez dualnosti, te je pomislio, ‘Neka budem mnoštvo.’ To je izazvalo vibraciju, na kraju proizvevši zvuk, a taj zvuk je bio Om. Om iz kojega nastaje sva ostala manifestacija. Tako da je taj zvuk osnova cijele kreacije. Brahman je neshvatljiv u svome transcendentalnom aspektu. Najbliže što mu možemo prići je zvuk.
Svi objekti su označeni zvukovima, a svi zvukovi stapaju se u Omkaru. Svi govori i riječi završavaju u jednom zvuku ‘Om’.

Zujanje pčela, slatka melodija slavuja, sedam tonova u glazbi, zvuk mridange i bubnja, flauta, rika lava, pjevanje zaljubljenih, rikanje konja, siktanje kobre, plač djeteta, pljesak publike – sve su to samo emanacije Omkare.

Zvuk Gange koja teče, zvuk koji se čuje s daleke tržnice, zvuk motora, zvuk kiše koja pada – to je sve samo ‘Om’. Što god čujete, uvijek je Om. Om je sveprožimajuć kao Akasha (jedan od pet elemenata – eter), baš kao Brahman.

Om je temelj svih zvukova. Om se sastoji od tri slova, A, U, M.

A, U, M pokrivaju cijeli spektar zvučnih vibracija.
Kada izgovarate A, niti jedan dio jezika ili nepca se ne dodiruju. Kada izgovarate U, zvuk dolazi od samog korijena do kraja usta. M je posljednji zvuk koji je proizveden zatvaranjem usana.

Svi jezici potječu iz Om. Suština Veda je Om. Onaj tko pjeva ili ponavlja Om zapravo ponavlja svete knjige iz cijeloga svijeta. Om, Amen i Ahamin su svi jedno. Oni predstavljaju istinu ili Brahmana, Njegovo postojanje. Svijet postoji u Om-u i otapa se u Om-u.
Živite u Om. Udišite i izdišite u Om-u. Budite u miru s Om-om. Pronađite utočište u Om-u. Ponavljanje Om mentalno ili glasno. Crpite snagu iz Om-a. Dobijte inspiraciju iz Om-a. Oslonite se na Om. Razmišljajte o Om-u. Meditirajte na Om.

1601724317710_edited.jpg

Simbolika

Prema Vedama, OM je prva i vrhovna mantra. Ona nema imena ni oblika i smatra se kreativnom silom univerzalnog uma. U spisima on se naziva Hiranyagarbha - kozmičko jaje. U centru tog jaja nalazi se početna točka iz koje se širi zvuk. Nada je riječ koja označava zvuk, ali ovdje se to odnosi na krajnju točku rezonancije. Ta točka je transcendentalna točka u kojoj je OM u neizraženom obliku. U njoj ne postoje vibracije, ritmovi ni valovi; sve izgleda potpuno tiho i potencijalno. Ona se može zamisliti kao potpuna neaktivnost. 

Na suprotnim polovima ovog univerzalnog jajeta nalaze se sile poznate kao vrijeme i prostor. Prostor je pozitivna energetska sila, a vrijeme negativna. Kad svojim ustima proizvodite mantru OM ili ju ponavljate u umu, ove dvije psihičke sile postižu stanje polariteta i nastoje se projicirati prema centru jezgre. Kad se dogodi sjedinjenje, nastaje eksplozivna snaga koja djeluje kroz čitavu kreaciju.  Zbog toga mantra Om predstavlja kreativnu snagu, centar u kojem se ujedinjuju vrijeme i prostor i gdje se beskonačnost rascjepljuje u mnoštvo beskonačnosti. 

OM SIMBOLIKA_edited.jpg

Mantra OM zapisuje se na poseban način. OM se sastoji od četiri dijela (zaobljenja) iznad kojih stoji mjesečev srp sa binduom ili točkom. Bindu je centar ili žarišna točka mantre OM. Svaka krivulja predstavlja beskonačnost u svojim različitim aspektima vremena, prostora, objekata i transcendencije. Zbog toga OM u sebi sadrži ostale snage poznate kao Prakriti ili priroda, kao i spiritualne snage.


Ova četiri dijela bliska su različitim stanjima svijesti;
1. budnom stanju,
2. sanjanju,
3. dubokom snu bez snova i
4. transcendentalnom stanju

A - SATVA I BRAHMAN

U - RAJAS I VISHNU

M - TAMAS I SHIVA

AUM (OM) je kreacija, održavanje i rastvaranje - sve u jednom. 

Za OM se nekad kaže i da je mula mantra (znači »korijenska « mantra) i često se koristi prije ili nakon neke druge mantre (kao što su, npr, Gajatri mantra) ili Shanti mantra). Pjevušenje OM-a na početku meditacije uspostavlja svijest o vibraciji u vašem tijelu, koju potom vaš um može slijediti.
Jogiji meditiraju na simbol OM kako bi unutar sebe razvili duhovne i mentalne snage. Postoje dvije manifestacije ove energije: jedna je ispunjenje koje pripada materijalnom planu, druga je transcendencija koja pripada spiritualnom planu. OM je vrlo moćna mantra u svrhu transcendencije.

YOGA RESORT_-5_edited.jpg

dobrobiti

Prema znanosti o mantri postoje 4 vrste zvučnih valova - stojeći, odjekujući, oscilirajući i transcendentalni valovi. Mantra OM proizvodi sve ove valove. Budući da je OM kombinacija A -U - M, zvuk A proizvode stojeće valove, U - odjekujuće, M oscilirajuće. Četvrti val, koji je transcendentalan i izvan domaka osjetila sluha ili govora, nastaje meditiranjem na Om u srčanom centru. Kada se transcendira vanjski osjetilni svijet, postajemo svjesni valova visoke frekvencije koji ne sadrže period mirovanja. Obični valovi sadrže period mirovanja. 

Kada mantrate OM, ta mantra započinje i završi. Početak i završetak su kod zvučnog vala periodi mirovanja. Ali kad transcendirate um, dolazite do visokih zvučnih frekvencija koje nemaju period mirovanja.

Vibracijski učinak 
AU (O) uzrokuje vibraciju cijelog kostura prsnog koša, što dokazuje da se vibracije prenose na masu zraka koji se nalazi zatvoren u plućima, i da osjetljiva membrana alveola u dodiru sa zrakom također vibrira što stimulira pulmonalne stanice i dopušta bolju izmjenu plinova.
Noviji radovi naših zapadnih fiziologa također govore da ta vibracija ima vrlo zapaženo djelovanje na endokrine žlijezde, kojima znanost pridaje sve veću pažnju. 
Dr. Leser-Lasario posebno je posvetio dvadeset i pet godina svog znanstvenog rada proučavanju djelovanja koje vibracije imaju na ljudski organizam. Njegovi su radovi sa apsolutnom znanstvenom točnošću ustanovili da emitiranje vokala za vrijeme izdisaja izaziva vibracijsku automasažu organa. Te vibracije dopiru do najdubljih tkiva i živčanih stanica, a cirkulacija krvi u tkivu i organima se pojačava. Žlijezde sa unutrašnjim lučenjem se stimuliraju, kao i simpatički i parasimpatički dio autonomnog živčanog sustava.
Mišići dišnog sustava ujedno se i opuštaju i jačaju. Disanje se pojačava, a time i količina kisika u cijelom organizmu.

Au (O) vibracija posebno je važna za organe koji se nalaze u prsnom košu i abdomenu. Ta vibracija stvara elektromagnetske valove koji se šire po cijelom tijelu i povećavaju radost i dinamiku života. Dolazi do poboljšanja koncentracije, uklanjanja depresije i kompleksa manje vrijednosti kao i uspostavljanja psihičke ravnoteže.

Zakašnjelo MMMMMMMM šalje vibraciju u mozak i živce lubanje, na taj način stimulirajući usnule regije i latentne sposobnosti, budeći kompletan mentalni potencijal. 

Ovaj zvuk zaključava i štiti svih 7 naših tijela/omotača, čisti sve čakre, diže energiju i uklanja lošu sudbinu/karmu.

“Sam zvuk ima učinak na materiju i svjesnost: zvuk može potaknuti, pročistiti, izazvati ili privući pažnju. Kad zazovemo nečije ime, uspostavljamo komunikaciju i razmjenu, pozivamo osobu da se druži s nama. Slično tome, kad pjevamo različite mantre, uspostavljamo duhovne veze.
Mantre su moćne i djeluju kao mačevi, sijeku negativnu energiju koja nas okružuje.
Različite mantre imaju različite svrhe.

“Ma” dolazi od sanskritske riječi “Manas” i znači um, a “tra” od riječi “Trayate” i znači osloboditi.

Kad se oslonimo na te vibracije, osjetit ćemo razliku: tjelesno, mentalno i duhovno jer mantra može prodrijeti kroz različite slojeve nečistoća i otpora.”
(iz knjige Duhovni ratnik II., Bhakti Tirtha Swami)

Yoga at Home

način izvođenja

Kako se pravilno intonira zvuk Om?

Po Gurudevu Shri Shivakumar Swamiji Nasimathu, Om – Omkara se treba intonirati uzlazno kako bi se energija uzdigla prema gore.

1. Kao i kod tehnika disanja, sjednete u bilo koji meditativan položaj, veoma je važno da su kralježnica i glava uspravni.

2.Napravite dhyana mudru (spojite vrhove palca i kažiprsta).

3. Duboko udahnete, i izdahom, koliko god imate daha, intonirajte OOOOOOOOMMMMMMMMMMM. M neka vam traje dulje. Uvijek otpjevajte 3, 5, 7 ili 11 puta.

 

Pripremna vježba

 Dok pjevate OMMMMMM, držite jedan dlan na prsima, a drugi na tjemenu. Na ovaj način ćete osjetiti vibraciju zvuka OOOOO na prsima, a zvuka MMMMM u tjemenu. Otpjevajte na ovaj način barem 3 puta.

guruji nasimath_edited.jpg

PORUKA GURUJIJA NASIMATHA
MOLITE – SPRIJEČITE – ZAŠTITITE

Ukoliko udružimo snage, možemo stvoriti pozitivne vibracije zdravlja, ljubavi i života. OM sadrži moć stvaranja. To je vibracijski korijen Svemira, energija koja povezuje sve – žive i nežive u ovoj kreaciji. Mantrajući zvuk OM povezujemo svog Atmana (unutarnju svijest) s Paramatmanom (univerzalna svijest) i pozitivno utječemo na našu okolinu. Sve što uništava živote i donosi bolesti može nestati iz našeg uma, tijela, duše, domova, ulica i svijeta… jednostavnom, namjernom i pažljivom molitvom i OMkarom. Zaustavimo sve viruse, njihovo širenje i preživljavanje, s namjernom pažljivom molitvom i OMkarom. Stvorimo efekt leptira započinjući od sebe i šireći pozitivne vibracije. Sad je idealno vrijeme za molitvu. Podržite život, ljubav i sreću!

MANTRA Guruji Nasimath7pm

 om shanti

Shanti znači mir.

Mir je priroda Boga. Možemo reći da onaj tko je u miru, da je u Bogu. Uvijek na kraju sata pjevamo Om Shanti Shanti Shanti. Time gradimo energiju mira na fizičkoj, duhovnoj i materijalnoj dimenziji. 

Hindu Wedding Ritual

MANTRA MIRA - SHANTI MANTRA

असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय

Pavamana mantra (pavamāna koja znači "pročišćen, napregnut", povijesno ime za Somu), poznata i kao pavamāna abhyāroha (abhyāroha, lit. "Uzlazno", što je upanishadski tehnički izraz za "molitvu") je drevna indijska mantra uvedena iz Bṛhadāraṇyaka Upaniṣade (1.3.28.)
 

asato mā sadgamaya,

tamaso mā jyotirgamaya,

mṛtyormā'mṛtaṃ gamaya.

ČITA SE⠀

asato mā sadgamaya
tamasomā jyotir gamaya
mrityormāamritam gamaya
Oṁ śhānti śhānti śhāntiḥ

ZNAČENJE

OD NEZNANJA VODI ME PREMA ISTINI;
OD TAME PREMA SVJETLOSTI
OD SMRTI, VODI ME KA BESMRTNOSTI;
OM MIR, MIR, MIR

DOBROBITI

SHANTI MANTRA je univerzalna je molitva za prosvjetljenje i oslobođenje od straha.

Ovo pjevanje skup je četiri moćne afirmacije blagostanja koje objavljujemo u svemiru.

Kroz ovu mantru pjevač i slušatelj nastoje odagnati negativnost u različitim oblicima i ostati usklađeni na svom putu svrhovitog života.

photo-1615482869901-741464444488.jfif

KRALJEVSKA MANTRA 5 ELEMENATA

OM NAMAH SHIVAYA

KLANJAM SE TEBI SHIVA, SVOM UNUTARNJEM JASTVU.

Čita se: Om Nama Šivaja


Mantra OM NAMAH SHIVAYA odnosi se na čitav svemir. Znači potpuno krajnje ostvarenje s njenim pravim i stvarnim značenjem.

Ova mantra daje harmoniju i stabilnost, intuitivno znanje, integriranje uma i intelekta, jako veliku snagu u duhovnoj praksi i zaštitu od negativne karme, podaruje sve duhovno i materijalno. Jer dušu samo duša vidi, snažna 5 slogovna mantra, o čovječe, ponavljaj ovu mantru, ponavljaj je. Ona je kruna Božja… Bilo bi nemoguće objasniti slavu i veličinu Namah Shivaya, kaže Shiva Purana, čak i da pokušavamo milionima godina.

Svatko tko je doživio ovu mantru može cijeniti tvrdnju mudraca koji su je željeli opisati kao blješteće sunce ili onaj najdublji osjećaj u čovjeku ili remek djelo umjetnosti. Ipak oni koji su pisali zapise ne mogu opisati i izraziti neizrecivu moć i ljepotu koja je sadržana u tih 5 slogova.

Kako piše Mahatapasvi Shi Kumar Svamiji u Sjaju LINGE – Iako ima mnogo mantri, objavljuju Purane, nijedna nije kao ova. Svi zapisi su je opisali. Sve Vede, Shastre i Upanishade sadržane su u njoj. NAMAH SHIVAYA, kažu zapisi je sam Shiva u obliku zvuka – ČIST, SAVRŠEN & SVEZNAJUĆI.

Kada Shiva uništava svijet-kada sve stvari pokretne i nepokretne nestanu i sve se stopi u njegov uzrok- Shivu “sve se smješta” u Namah Shivaya. Svi elementi i moći sadržane su u njenim slogovima i obliku. Na kraju 1 takvog kruga, kada Shiva želi obnoviti svijet, on ovlašćuje gospodara Brahmu da stvori 3 svijeta dajući im Panchaksaru ili 5 slogovnu mantru Namah Svivaya.

Da bi mu pomogao u njegovom zadatku, Brahma je stvorio 10 mudraca i nakon izvođenja stogodišnje pokore, Shiva im je objasnio potpuno značenje mantre. Oni su tada stvorili svijet  bogova, asura i ljudskih bića “na veličanstven način”.

 

MANTRA JE STVORILA KREACIJU I KROZ MANTRU SVIJET JE SPOZNAO SVOG STVORITELJA.

 

Namah Shivaya je Shivin dar nama, poklonjen da bismo opet mogli spoznati sebe kao Shivu. Ovaj kozmički oblik odražen je u značenju mantre.

NAMAH znači “klanjam se”

SHIVA je “onaj koji je milostiv, Gospodin koji je postao sve” Kada onaj koji ponavlja mantru kaže, “Klanjam se Shivi”, on se klanja Svijesti koja boravi u njemu i u svakoj stvorenoj stvari, pokretnoj i nepokretnoj, osjetilnoj i ne osjetilnoj. Mantra se završava sa slogom aiya koja označava AOYAKAM – Jedinstvo individualne duše sa vrhovnom dušom, jedinstvo individualne svijesti sa kozmičkom- što označava jogu. Ponekad se mantra daje kao OM NAMAH SHIVAYA – tako se daje u SIDDHA JOGI.

Dodatak OM kao izvor svih zvukova, čini mantru još većom, kaže Purana, tako se na savršenstvo dodaje savršeno. Ova je mantra Shivin dar ne samo ljudima čistog srca, već svakome i Shiva Purana kaže da svatko može doživjeti njezinu moć i snagu.

DUGO ZNAČENJE

O BOŽE SVE JE TVOJE, NIŠTA NIJE MOJE.

NAM JE ZEMLJA. VIDI, O BOŽE,SVU ZEMLJU. NIŠTA NIJE TU MOJE-SVE JE BOŽE TVOJE.

MAM JE VODA. VIDI, O BOŽE, SVU VODU. NIŠTA NIJE TU MOJE-SVE JE BOŽE TVOJE.

SHIM JE VATRA. VIDI, O BOŽE, SVU VATRU. NIŠTA NIJE TU MOJE-SVE JE BOŽE TVOJE.

VAM JE ZRAK. VIDI, O BOŽE, SAV ZRAK. NIŠTA NIJE TU MOJE-SVE JE BOŽE TVOJE.

YAM JE AKASHA ILI ETER. VIDI O BOŽE, SVU AKAŠU. NIŠTA NIJE TU MOJE-SVE JE BOŽE TVOJE.

OM JE DUŠA. DUŠA, NI ONA NIJE MOJA, I ONA JE BOŽE TVOJA…
 

om_nama_Shivaja-300x216.jpg
Gayatari-mantra.jpg

GAYATRI MANTRA

Om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayat

čita se
OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENIJAM
BHARGO DEVASJA DIMAHI
DHIJO JO NA PRAĆODAJAT

ZNAČENJE
Meditirajmo na predivan sjaj božanskog sunca i neka nam podari neograničenu mudrost.

Ovo je molitva Suncu, Suryi, koji upravlja svime stvorenim u svijetu.

Bhurloka je fizička razina, zemlja na kojoj živimo.

Bhuvarloka je nebeska razina.

Svaraloka je je božanska razina u kojoj prebivaju Sunce, mjesec i zvijezde.

Savitur varenyam znači da Sunce ili Surya upravlja bhurlokom, bhuvarlokom i svarlokom.

Dhiyo yonah prachodayat znači: “O Bože molimo Te, nadahni naš intelekt”(dhi znači INTELEKT, naha znači NAŠ).

DOBROBITI

• Štiti od štetnih utjecaja, neželjenih okolnosti i opasnih situacija
• Aktivira unutarnje centre u tijelu
• Kada se izgovara vibracije se šire u okruženje i privlače slične pozitivne atome i vraćaju ih izvorištu (osobi koja mantru izgovara) i ispunjavaju ga na taj način stvorenom pozitivnom energijom i “bolje” aktiviraju živce i žlijezde u tijelu
• Redovito izgovaranje održava osobu i njegovu obitelj uvijek u blagostanju i obilju
• Razvijaju se sljedeća obilježja: odvažnost, zadovoljstvo, ljubav, bogatstvo, oštroumnost, jači imunitet, bistar um, savršeni nadzor nad osjetilima, predanost, pamćenje, privlači životnu snagu, dalekovidnost, budnost, poboljšava produktivnost, čini vas veselim, idealističnim, odvažnim, punim mudrosti i uklanja sebičnost te promiče usmjerenost na služenje
• Ozračje oko osobe je smireno
• Osoba koja izgovara Gayātrī Mantru nikada neće voditi ponižavajući život tj. će uvijek biti život ispunjen blaženstvom
• Razvija posvećenu i usredotočenu psihu
• Pruža 8 oblika moći (siddhi) i 9 obilježja (niddhi) i nekoliko pod obilježja koja se nazivaju riddhi (siddhi – skrivena moć, moć koja se stječe duhovnom disciplinom, nidhi – blago, imetak)
– Omogućuje pozitivno djelovanje na okruženje i korištenje božanske energije za dobrobit svijeta
• Osoba razvija božansku magnetsku privlačnost
• Otklanja neznanje, nesigurnost i nesposobnost
• Stvara magnetski privlačnu osobnost
• Razvija osjećaj mira, čini vas svjesnim nove snage koja djeluje u vama
• Potiče osobu da se počinje zanimati za plemenita djela
• Kada se napravi pogreška, omogućuje da ju odmah spoznate i osjećate žaljenje zbog toga te poduzimate aktivnosti kako biste se popravili kako pogreške ne biste ponavljali
• Razvija intuiciju i pruža uvid u buduće događaje prije no što se dogode
• Razvija sposobnost čitanja misli
• Razvija sposobnost da utječete na ljude i da u njih usađujete dobre misli
• Redovito izgovaranje čini da se ostvari sve što ta osoba izgovori i da se materijalizira
• Vidi božansku svjetlost u svemu oko sebe
• Osoba može prenijeti dio svoje duhovne energije na druge

Girl with Horse

Mantra za opće dobro i mir u svijetu ⠀⠀

LOKAH SAMASTA – SUKHINO BHAVANTU

 

ZNAČENJE

Neka sva bića svugdje budu sretna i slobodna…Mantrajući ovu mantru mi širimo energiju ljubavi okolo sebe. Djelujemo na globalom nivou. Ova mantra nas podjeća da smo i mi dio svemira i da možemo itekako utjecati na kreaciju.

MANTRA ZA RADOST,
prosperitet & UKLANJANJE SVIH PREPREKA

photo-1523190301657-195ef118bb36.jfif

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA

a941845851cfb5e3b8a43d4ed7923ef2_edited.jpg

ZNAČENJE

Pozdravljam tebe Ganeša, koji uklanjaš sve prepreke...

Ime Ganeša je kombinacija dvije riječi, GANA i Iša. Gana znači "sva postojeća bića po imenu i obliku" , a Iša znači "gospodar". Tako je Ganeša gospodar svih postojećih bića, tj. cijele kreacije. Njega se moli za naklonost jer on uklanja prepreke na početku svakog pothvata kao što je odlazak na putovanje, izgradnja kuće, pisanje knjige ili čak i pisma. Ganeša se prikazuje kao niski lik velikog trbuha s 4 ruke i slonovskom glavom, sa samo jednom kljovom. U svoje 3 ruke on drži ankosh (sjekiricu), pash (laso) i ponekad školjku. Ponekad se njegova 4. ruka prikazuje u gesti davanja blagoslova, ali češće u toj ruci drži ladu (slatkiš). Njegove male oči se sjaju kao dragulji. On jaše na štakoru ili ga prati štakor. Štakor je jednom bio demon kojeg je Ganeša pobijedio i nakon toga prihvatio kao prijevozno sredstvo. Ovaj demon simbolizira taštinu i drskost. Prema tome, Ganeša pobjeđuje lažnu taštinu, ponos, egoističnost i drskost. 

Ganešin vanjski izgled možda nije jako privlačan niti prihvatljiv racionalnom umu, njegova životinjska glava i kratko debelo tijelo privlače djecu, ali onima koji o sebi razmišljaju kao o odraslima, on izgleda vrlo smiješno. Pa ipak, jako je glupo dozvoliti da nas odbije Ganešina smiješna pojava, jer on je zaštitnik ljudi ispravnog prosuđivanja, koje ne zavarava ni obmanjuje vanjski izgled. Oni koji ne mogu vidjeti Božansko u Ganeši i koje umjesto toga odvrati njegova krupna pojava, postanu žrtva racionalnom umu (lijeva hemisfera mozga), koji predstavlja najveću prepreku na putu spiritualnog razvoja.  Prihvaćanje Ganeše kao božanske sile umiruje racionalni um i sve njegove sumnje koje su naš najveći neprijatelj. Jednostavnim izvođenjem mantri za Ganešu, kroz osjećaj poštovanja, racionalan um se obuzda i dovede pod kontrolu. Upravo zato se Ganeša obožava kao veliki uklanjivač prepreka. 

Vjera stvara moćnu silu koja čini da vječni tok energije prema dolje prijeđe u energetski tok prema gore i koja nas povezuje s višim centrima koji postoje u našem vlastitom tijelu. Ganeša je nepokolebljiv i čvrst. On pruža nepokolebljivost, odnosno postojanost onima koji meditiraju na njega i zazivaju ga na početku svih pothvata, bilo svjetovnih ili duhovnih

sanja shiva.jpg

VELIKA MAHAMRITJUNĐAJA MANTRA je  mantra koja daruje uzvišen život i koja se pjeva od pamtivijeka. Uzeta je iz Rg Vede (7 knjiga ili mandala, 59. poglavlje, a nalazimo je i u Yajur Vedi (3 knjiga, 60. poglavlje). Ona slavi Shivu i to je njegova najomiljenija mantra. Ova mantra ima izuzetnu snagu liječenja i u stanju je zaštititi od svih negativnih utjecaja i podariti mir i napredak. Vibracije koje se stavaraju izgovaranjem ove mantre jačaju auru i liječe kako duhovno, tako i fizičko tijelo. Negativni osjećaji i obilježja kao što su ljutnja, žalost, potištenost, duševni nemir, vezanost i pohlepa, sve se to ublažava izgovaranjem ove mantre. Ona također i otvara 3. oko, istančano središte božanske mudrosti i znanja. Za ostvarenje sidhija, potrebna je inicijacija. No svatklo može izgovarati ovu mantru i psotići dobro zdravlje, osloboditi se vezanosti i ostalih poteškoća. 

MAHAMOKSHA MANTRA ILI MAHAMRITYUNJAYA MANTRA
velika Mantra oslobođenja, besmrtnosti i dugog života 

Om Tryambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusthivardhanam;
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrityor Muksheeya Maamritaat

ČITA SE

OM TRAJAMBAKAM JA ĐAMAHE

SUGANDIM PUŠTI VARDANAM

URVARUKAMIVA BANDANA

MRITJORMUKŠIJA MAMRITAT

ZNAČENJE

TRAYAMBAKAM  znači "trooki" i odnosi se na 3 oka Shive. "Triya" znači "3" dok "ambaka" znači "oči". Ova su 3 oka izvori prosvjetljenja.

YAJAMAHE znači - Mi pozdravljamo Shivu koji ima 3 oka. 

SUGANDHIM PUSTHIVARDHANAM - Shivino tijelo je prepuno sjaja i miomirisa,

URVARUKAMIVA BANDHANAM znači - Kao što zreli krastavac otpadne sa stabljike, neka se smrt odvoji od mog tijela kako bih postao besmrtan.

MRITYOR MUKSHEEYA MAAMRITAAT znači - Daruj mi besmrtnost.

SANJA I SHIVA UDALJENIJA.jpg

dobrobiti

IZGOVARANJEM OVE MANTRE STVARAJU SE BOŽANSKE VIBRACIJE KOJE ODBIJAJU NEGATIVNE I ZLE SILE TE STVARAJU MOĆNU ZAŠTITU KOJA NAS ČUVA.  TAKOĐER SE KAŽE DA ŠTITI ONOGA TKO JU IZGOVARA OD SVIH NEZGODA I NEVOLJA BILO KOJE VRSTE. TO JE VIBRACIJA KOJA PULSIRA KROZ SVAKU STANICU, SVAKU MOLEKULU NAŠEG TIJELA I SKIDA VEO NEZNANJA. ONA U NAMA PALI VATRU KOJA IZGARA SVE NAŠE NEGATIVNOSTI I PROČIŠĆUJE NAŠ CJELOKUPNI SUSTAV.  TAKOĐER SE KAŽE DA JE MOĆNA U IZLJEČENJU BOLESTI KOJE SU ČAK I LIJEČNICI PROGLASILI NEIZLJEČIVIMA. TO JE MANTRA KOJA POBJEĐUJE SMRT TE NAS POVEZUJE SA NAŠOM VLASTITOM BOŽANSKOM PRIRODOM. POBUĐUJE SHIVU KOJI JE U NAMA I OTKLANJA STRAH OD SMRTI, OSLOBAĐAJUĆI NAS OD KRUGA SMRTI I PONOVNOG ROĐENJA. OVA MANTRA U VELIKOJ MJERI PREDSTAVLJA ZAŠTITU OD NEZGODA I SVAKODNEVNIH NESREĆA U DANAŠNJEM UŽURBANOM SVIJETU. 

Buddhist Monk Lighting Candles

2 tibetanske mantre

VAJRA GURU MANTRA

vajra.png

Ovo je jedna od dvije najpoznatije mantre na Tibetu. Mi smo je naučili od našeg Učitelja Swamija Urgaye.   Vajra Guru mantru OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM Tibetanci izgovaraju:

Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung.

 

Ovo je mantra Padmasambhave, mantra svih Buddha, svih učitelja i „ostvarenih bića“ te je zato moćna za mir, za izlječenje, za preobrazbu i za zaštitu u ovom nasilnom, kaotičnom dobu. Recitirajte mantru smireno, dubokom pozornošću i pustite da dah, mantra i svjesnost polagano postaju jedno. Ili ju pjevajte nadahnuto i smirite se u dubokoj tišini koja ponekad uslijedi.

ZAZIVAM TE, VAJRA GURU PADMASAMBHAVA, DA NAM SVOJIM BLAGOSLOVOM PODARIŠ OBIČNE I UZVIŠENE SIDDHIJE“.

ZNAČENJE

Istraživanje njenog značenja temelji se na objašnjenjima Dudjom Rinpochea i Dilgo Khyentse Rinpochea.

 

OM AH HUM

Slogovi OM AH HUM imaju vanjsko, unutarnje i  „tajno značenje“. Na svakoj od ovih razina, međutim, OM znači tijelo, AH govor, a HUM um. Predstavljaju preobražavajuće blagoslove tijela, govora i uma svih Buddha. Vanjski OM pročišćuje sve negativne aktivnosti počinjene tijelom, AH govorom, a HUM umom. Pročišćenjem vašeg tijela, govora i uma, OM AH HUM daruje blagoslov tijelu, govoru i umu Buddha. OM je također suština forme, AH zvuka, a HUM uma. Stoga ponavljanjem mantre također pročišćujete okolinu, jednako kao sebe i druga bića u njoj. OM pročišćuje sve percepcije, AH sve zvukove, a HUM um, njegove misli i osjećaje.

Iznutra OM čisti jedva zamjetljive suptilne kanale, AH vjetar, unutarnji zrak i tijek energije, a HUM stvaralačku bit.

Na dubljoj razini, OM AH HUM utjelovljuje 3 kaye LOTOSOVE obitelji Buddha:  OM je Dharmakaya: Buddha Amitabha, Buddha bezgraničnog svjetla; AH je Sambhogakaya: Avalokiteshvara, Buddha suosjećanja; a HUM je Nirmanakaya: Padmasambhava. To znači, u slučaju ove mantre, da su sve tri kayae utjelovljene u osobnosti Padmasambhave. Na najunutarnjijoj razini, OM AH HUM donosi realizaciju 3 aspekta prirode uma: OM pridonosi ostvarenju njegove neiscrpne Energije i Suosjećanja, AH ostvarenju njegove sjajne i zračeće Prirode, a HUM donosi ostvarenje njegove nebeske Biti.

VAJRA GURU PADMA

VAJRA se uspoređuje s dijamantom, najtvrđim i najdragocjenijim kamenom. Kao što dijamant može sve presjeći, sam je nerazoriv, jednako tako nepromjenjiva, ne dualistička mudrost Buddha nikada ne može biti povrijeđena ili uništena neznanjem i može presjeći sve zablude i zamračenja. Odlike i aktivnosti tijela, govora i mudrog uma Buddha mogu koristiti bićima s prodornom i nezaustavljivom snagom dijamanta. Jednako kao i dijamant, VAJRA je bez nedostataka; njena briljantna snaga dolazi iz ostvarenja Dharmakayine prirode stvarnosti, prirode Buddhe Amitabhe.

 

GURU znači „važan“; netko tko je ispunjen svim predivnim kvalitetama, tko utjelovljuje mudrost, znanje, suosjećanje i bogatstvo iskustva. Kao što je zlato najteži i najdragocjeniji metal, jednako su tako nepojmljive i besprijekorne odlike gurua – učitelja – nenadmašive i po odličnosti najbolje. Guru odgovara Sambhogakayi i Avalokiteshvari, Buddhi suosjećanja. Isto tako, budući da je Padmasambhava poučavao put tantre simboliziran vajrom, i putem prakse tantre postigao uzvišeno ostvarenje, poznat je kao „Vajra Guru“. 

PADMA znači lotos i označava Lotosovu obitelj Buddha, posebno njihov aspekt prosvjetljenog govora. Lotos obitelj je obitelj Buddha kojoj pripadaju ljudska bića. Kako je Padmasambhava direktna emanacija Nirmankaye, Buddhe Amitabhe, koji je prvotni Buddha obitelji Lotos, poznat je kao „Padma“. Njegovo se ime Padmasambhava, „rođen iz lotosa“, odražava u priči o njegovom rođenju na rascvjetanom lotosu. Kada se slogovi VAJRA GURU PADMA spoje, također označavaju bit i blagoslov Viđenja, Meditacije i Aktivnosti.

VAJRA označuje nepromjenjivu, dijamantnu i neuništivu Bit istine, za koju molimo da se ostvari u našem Viđenju. GURU predstavlja sjaj prirode i plemenite odlike prosvjetljenja za koje molimo usavršenje u meditaciji.

 

PADMA objašnjava Suosjećanje za koje molimo da ga postignemo u našim aktivnostima.  Ponavljanjem mantre, dakle, mi primamo blagoslov mudrog uma, plemenitih odlika i suosjećanja Padmashambave i svih Buddha.

 

SIDDHI HUM

SIDDHI znači „stvarno ispunjenje“, „postignuće“, „blagoslov“ i „ostvarenje“. Postoje dvije vrste siddhija: obični i uzvišeni. Putem dobivanja blagoslova običnog siddhija, otklonjene su sve prepreke u našem životu kao bolest – zdravlje, sve naše valjane težnje su ispunjene, dobrobit kao blagostanje, napredak i dugi život dolaze, a svi različiti životni uvjeti svojom pozitivnošću vode nas duhovnoj praksi i ostvarenju prosvjetljenja. Blagoslov uzvišenog siddhija donosi prosvjetljenje. Stanje potpunog ostvarenja Padmasambhave, koje unapređuje kako nas, tako i sva druga osjetilna bića. Stoga, podsjećajući se i moleći za tijelo, govor, um, kvalitete i aktivnosti Padmasambhave, uspjet ćemo postići oba, i obični i vrhovni siddhi.

Za SIDDHI HUM se kaže da nas povlači u sve siddhije kao magnet koji privlači željezne strugotine.

HUM predstavlja mudrosni um Buddha i posvećen je katalizator mantri. To je poput proglašenja njegove moći i istine: „ Neka bude!“.

 

Suštinski smisao mantre je:

„ ZAZIVAM TE, VAJRA GURU PADMASAMBHAVA, DA NAM SVOJIM BLAGOSLOVOM PODARIŠ OBIČNE I UZVIŠENE SIDDHIJE“.

DOBROBITI

 

Dilgo Khyentse Rinpoche tumači: kaže se da 12 slogova OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM prenose cjelokupni blagoslov od 12 vrsti učenja Buddhe, što je bit od 84 000 Dharmi. Radi toga je recitiranje VAJRA GURU MANTRE 1 put, jednako vrijedno blagoslovu recitiranja… ili prakticiranja cijelog Buddhinog učenja. Tih su 12 grana učenja protuotrov za oslobođenje do „Dvanaest veza međuovisnog podrijetla“ koje nas drže vezanima za samsaru: neznanje, karmičko oblikovanje, analitička svijest, ime i oblik, osjetila, dodir, osjećaj, žudnja, pohlepa, postojanje, rođenje, starost i smrt.

Tih 12 veza su mehanizmi samsare kojima se samsara održava živom. Recitiranje 12 slogova VAJRA GURU MANTRE, 12 se veza pročišćuje, a vi ste sposobni otkloniti i potpuno pročistiti karmičke slojeve okaljanih osjećaja, i na taj način se osloboditi od samsare.

Iako nismo sposobni vidjeti Padmasambhavu osobno, njegovi mudrosni um objavljen u obliku mantre; tih 12 slogova su zračenja njegova uma mudrosti i nose cjelokupni njegov blagoslov. VAJRA GURU MANTRA je Padmasambhava u obliku zvuka. Zato kada ga zazivate izgovarajući 12 slogova, blagoslov i zasluga koje dobivate su ogromni. U ovim teškim vremenima kao da nema Buddha ili utočišta koje bismo mogli zazvati i koji su moćniji od Padmasambhave; nijedna mantra nije prikladnija od VAJRA GURU MANTRE.

Image by Manuel Cosentino

MANTRA SUOSJEĆANJA
&
ISCJELJENJA

OM MANI PADME HUM

Kako je melodiozno tajanstven transcendentalni zvuk Avalokiteshvarin. On je prvotni zvuk svemira… On je prigušeno mrmorenje morskog disanja u nutrini. Njegov zagonetni zvuk donosi oslobođenje i spokoj svim osjetilnim bićima koja u svom bolu zazivaju za pomoć; i donosi osjećaj postojane vedrine svima onima koji teže beskrajnom miru Nirvane.

DOBROBITI

Om Mani Padme Hum mantra ima mnoge nivoe simboličnog značenja. Mantra je na Sanskrtu, drevnom indijskom jeziku. Smatra se da je povezana s Avalokiteshvarom, Buddhom suosjećanja. Učenja objašnjavaju da svaki od 6 slogova mantre OM MA NI PAD ME HUM – ima naročit i moćan učinak u preobrazbi na različitim razinama našeg bića.  

Šest slogova pročišćuju šest otrova negativnih emocija koji su očitovanje neznanja i koji nas potiču da djelujemo negativno s našim tijelom, govorom i umom, i tako stvaramo samsaru i patnju.  Oholost, ljubomora, žudnja, neznanje, pohlepa i gnjev se putem mantre preobražavaju u svoju pravu prirodu, mudrost šest buddhinih obitelji koje se objavljuju u prosvjetljenom umu. Stoga, kada ponavljamo OM MANI PADME HIUM, pročišćeno je šest negativnih osjećaja koji uzrokuju šest svjetova samsare.  Na taj način recitiranje šest slogova sprječava ponovo rođenje u svakom od šest kraljevstva i raspršuje patnju svojstvenu svakom kraljevstvu. Istodobno, OM MANI PADME HUM posve pročišćuje ego, skandhe i usavršava šest vrsta transcendentalnih aktivnosti srca prosvjetljenog uma, parampita; plemenitost, harmonično vladanje, strpljivost, entuzijazam, koncentraciju i uvid.  Također se kaže da OM MANI PADME HUM daje snažnu zaštitu od svih vrsta negativnih utjecaja i raznih bolesti. 

 

Često se HRIH, „sjemenski slog“ Avalokiteshvare dodaje mantri pa tvori OM MANI PADME HUM HRIH. Bit suosjećanja svih buddha, hrih je katalizator koji aktivira suosjećanje buddha da preobraze naše negativne osjećaje u njihovu mudrosnu prirodu.

 

Osnovni prijevod mantre:

OM– zvuk božanskog, sveti zvuk, praiskonska vibracija svemira

MANI – dragulj

PADME – lotos

HUM – duh prosvjetljenja, jedinstvo

Buddhist Monk Meditating

DALAJ LAMA POJAŠNJAVA: OM – SASTOJI SE OD TRI SLOVA: A U M KOJA SIMBOLIZIRA TRI STANJA SVIJESTI, TE TIJELO, GOVOR I UM BUDDHE. PUT JE PREDSTAVLJEN SLOGOM MANI ŠTO ZNAČI DRAGULJ – SIMBOLIZIRA METODU – ALTRUISTIČNU NAMJERU PREMA PROSVJETLJENJU, PUNU LJUBAVI I SUOSJEĆANJA. PADME ZNAČI LOTOS I SIMBOLIZIRA MUDROST. PUT DO PROSVJETLJENJA JE DAKLE NERAZDVOJNO JEDINSTVO METODE I MUDROSTI KOJU SIMBOLIZIRA SLOG HUM, A ZNAČI “NERAZDVOJNO”. HUM JE KORIJENSKI SLOG BUDDHE AKSHOBYE KOJI ZNAČI “ONAJ KOJI SE NE MIČE S MJESTA, KOJEG NIŠTA NE MOŽE UZNEMIRITI.

Pojašnjenje iz knjige „Tibetanska knjiga o življenju i umiranju“

Mantra Suosjećanja, OM MANI PADME HUM, Tibetanci izgovaraju Om Mani Peme Hung. Ona utjelovljuje suosjećanje i blagoslov svih Buddha i Bodhisattva, a naročito priziva blagoslov Avalokiteshvare, Buddhe suosjećanja. Avalokiteshvara je očitavanje Buddhe u Samboghagakayi i njegova se mantra smatra suštinom Buddhinog suosjećanja prema svim bićima. Upravo kao što je Padmashambava  najznačajniji učitelj za tibetanski narod, Avalokiteshvara je najznačajniji Buddha  i karmičko božanstvo Tibeta.  Postoji poznata izreka o  utjelovljenju Buddhe suosjećanja u tibetanskoj svijesti da svatko dijete koje može izgovoriti riječ „mama“ može i ponavljati mantru OM MANI PADME HUM.

Mitologija

Jednom davno, kaže se, tisuću se prinčeva zavjetovalo da će postati Buddhe. Jednog od njih poznajemo kao Gautama Siddharthu; Avalokiteshvara je, međutim, prisegnuo da neće doseći prosvjetljenje sve dok svih drugih  1000 prinčeva ne postanu Buddhe.  U svom beskrajnom suosjećanju također se zavjetom obvezao da će od patnje osloboditi sva osjetilna bića iz različitih kraljevstva samsare. Molio je ispred Buddha od deset pravaca: “Neka pomognem svim bićima, a ako se ikada umorim od tog velikog posla, neka moje tijelo bude razmrskano u tisuću komada.“

Prvo je, priča se upao u carstvo pakla, penjući se postupno kroz svijet gladnih  duhova prema kraljevstvu bogova. Od tamo je pogledao dolje i ugledao, prestravljen, da usprkos bezbrojnim bićima u paklu, dolazi bezbroj njih. To ga je strašno rastužilo; na trenutak je gotovo izgubio vjeru u taj plemeniti zavjet koji je dao i njegovo se tijelo raspalo u 1000 komada. U svom je očaju zazvao sve Buddhe za pomoć. Došli su mu pomoći iz svih smjerova univerzuma, kako jedan tekst kaže, kao nježna mećava snježnih pahuljica. Svojojm ogromnom moći buddhe su ga ponovo učinile cjelovitim i od tada Avalokiteshvara ima jedanaest glava i 1000 ruku, a na dlanu svake ruke je jedno oko koje označava da su jedinstvo mudrosti i bogatstvo iskustva karakteristika istinskog suosjećanja. U tom je obličju bio čak blistaviji i sposobniji više nego prije pomoći svim bićima, a njegovo je suosjećanje postajalo sve jače dok je uvijek iznova pred Buddhama ponavljao prisegu: „Neka ne postignem konačno budastvo prije nego sva osjetilna bića dosegnu prosvjetljenje.“ Govori se da su mu zbog tuge na patnju samsare iz očiju kapnule dvije suze: blagoslovom buddha preobražene su u dvije Tare. Jedna je Tara, u svojem zelenom obličju, aktivna snaga suosjećanja, a druga je Tara, u svojem bijelom obličju, majčinski aspekt suosjećanja. Ime Tara znači „ona koja oslobađa“, ona koja nas prevozi preko oceana samsare. U Mahayana sutrama se kaže da je Avalokiteshvara dao svoju mantru samom Budhhi, a Buddha mu je zauzvrat podario poseban i plemeniti zadatak pomaganja da sva bića univerzuma krenu prema budastvu. U tom trenutku svi su ih bogovi zasuli kišom cvijeća, zemlja se zatresla, a zrak je odjekivao zvukom

OM MANI PADME HUM HRIH.

 

Riječima pjesme:

Avalokiteshvara je kao mjesec

Čija hladna svjetlost gasi ražarene vatre samsare

U njegovim zrakama noću cvjeta lotos suosjećanja

Široko otvara svoje latice.

Image by Jay Castor